Sponsorzy główni:
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

Beata Harasimowicz przewodniczącą suwalskiej Rady Sportu!

8 mar 2019 | 00:00

Beata Harasimowicz, pełniąca funkcje administracyjne w zespole MKS Ślepsk Suwałki, została nową przewodniczącą suwalskiej Rady Sportu. Zastępcą przewodniczącej został natomiast Piotr Ludwik Zieliński.

Beata Harasimowicz, pełniąca funkcje administracyjne w zespole MKS Ślepsk Suwałki, została nową przewodniczącą suwalskiej Rady Sportu. Zastępcą przewodniczącej został natomiast Piotr Ludwik Zieliński.

Radę Sportu tworzą m.in. sportowcy, przedstawiciele klubów sportowych, stowarzyszeń i szkół. 14 osób będzie doradzać Prezydentowi Suwałk, Panu Czesławowi Renkiewiczowi w sprawach kultury fizycznej.Funkcję doradczą pełnić będzie również pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, przedstawiciel suwalskiego ratusza i mediów. Zadaniem Rady Sportu jest pomoc samorządowi we wdrażaniu optymalnych rozwiązań w zakresie dalszego rozwoju sportu i infrastruktury sportowej w Suwałkach.

Gratulujemy!

fot. Urząd Miejski w Suwałkach