Sponsorzy główni:
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

Komunikat dot. historycznego, Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.

25 cze 2020 | 00:00

W sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej „Suwałki Arena” odbyło się dziś (25.06) historyczne, pierwsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.

W sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej „Suwałki Arena” odbyło się dziś (25.06) historyczne, pierwsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.

W zgromadzeniu uczestniczyło 100% kapitału zakładowego Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o., reprezentowanego przez:
– Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, reprezentujący Urząd Miejski w Suwałkach,
– Józef Wiszniewski i Ewa Kosior, reprezentujący MPPB J.W. Ślepsk,
– Henryk Owsiejew i Roman Kaleta, reprezentujący Malow Sp. z o.o.
– Wojciech Winnik, Prezes Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o..

W zgromadzeniu uczestniczyli także:
– Zbigniew Wisiecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.,
– Dorota Rogińska – Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.,
– Małgorzata Owsiejew – Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.,
– Marzenna Jadwiga Buraczewska – Członek Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.,
– Agnieszka Łukawska, Główna Księgowa Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.
– Małgorzata Patkowska, Protokolantka przy Miejskim Klubie Sportowym Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.

W trakcie spotkania Wspólnicy zatwierdzili sprawozdanie z działalności spółki za rok 2019. Podjęto również uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.. Wspólnicy zatwierdzili także plan finansowy spółki na rok 2020, w którego skład wchodzą m.in. ceny biletów i karnetów na sezon 2019/2020. Omówiono również organizację XI Memoriału Józefa Gajewskiego, który odbędzie się w dniach 22-23 sierpnia 2020 roku.

W czasie zgromadzenia doszło do istotnej zmiany w zarządzie Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.. Pełnioną dotychczas przez Marzennę Jadwigę Buraczewską funkcję Członka Zarządu objął Roman Kaleta, Prezes Zarządu Malow Sp. z o.o.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Pani Marzennie Jadwidze Buraczewskiej za nieoceniony wkład w rozwój Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o., natomiast Panu Romanowi Kalecie życzymy wielu zawodowych sukcesów i powodzenia w nowej roli.