Sponsorzy główni:
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

Komunikat dot. uchwały w sprawie utworzenia spółki z.o.o.

1 sie 2019 | 00:00

Zgodnie z Uchwałą nr X/123/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2019r., informujemy, iż na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) i art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712, poz. 492):

Zgodnie z Uchwałą nr X/123/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2019r., informujemy, iż na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) i art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712, poz. 492):

§ 1. Rada Miejska w Suwałkach wyraziła wolę Miasta Suwałki utworzenia Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Suwałkach oraz wolę objęcia udziałów w tej spółce o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie – jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 30.000 zł (słownie – trzydzieści tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym.
§ 2. Środki finansowe na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku objęcia udziału, o których mowa w § 1, pochodzić będą ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta Suwałk na rok 2019 w dziale 926 rozdziale 92695 § 6010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 4. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie:
https://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-x-123-2019-z-dnia-2019-07-29.html

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy m.in. Michała Wiszniewskiego, przedstawiciela jednego z naszych sponsorów tytularnych, firmy MPPB J.W. Ślepsk Augustów:

„Miasto kolejny już raz pokazało, że wierzy w ludzi którzy zarządzają klubem i wspiera działania mające na celu promocję sportu. Uważam, że dołączając do spółki miasto wyraża chęć bliskiej współpracy nie tylko na przestrzeni nadchodzących miesięcy, ale również lat. Akcjonariusze zgodnie stwierdzili, że do istnienia spółki potrzebne jest uczesnictwo Miasta Suwałki. Samorząd spisał się rewelacyjnie i tym razem i bardzo poważnie przyjrzał się naszej prośbie. Jako przedstawiciel jednego ze sponsorów tytularnych, życzę każdemu klubowi w Polsce takiej współpracy, jakiej z Miastem Suwałki doświadczamy od lat i nie mam tu na myśli jedynie wsparcia finansowego. To również zaufanie, wysłuchanie, pomoc. Trudno mi uwierzyć w to, jak wiele dobrego wydarzyło się w klubie w ostatnich miesiącach, a jeszcze więcej przed nami… Wierzę, że zgodnie z hasłem klubu „razem możemy więcej” poradzimy sobie ze wszystkimi wyzwaniami. Dziękuję!”

Kolejne komentarze akcjonariuszy dotyczące powyższego komunikatu opublikujemy wkrótce.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do finalizacji sprawy za zaufanie i wierzymy, że nowy rozdział w sportowym życiu miasta przyniesie wiele wspaniałych momentów!

#RazemMożemyWięcej