Sponsorzy główni:
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 gru 2023 | 17:06

5 grudnia każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, święto poświęcone ludziom, którzy poświęcają swój czas, umiejętności i energię na rzecz innych, bez oczekiwania na wynagrodzenie czy nagrodę. To wyjątkowy dzień, podczas którego społeczności na całym świecie uznają i celebrować ogromny wkład wolontariuszy w budowanie lepszych społeczeństw. 

Wolontariat to nie tylko pomoc materialna, ale również bezcenna siła, która mobilizuje społeczności do pozytywnych zmian. Ludzie zaangażowani w wolontariat nie tylko pomagają potrzebującym, ale także budują więzi społeczne, wzmacniają wartości wspólnotowe i promują ideę wzajemnej pomocy.

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku, a od tego czasu stało się czasem refleksji nad rolą wolontariatu we współczesnym społeczeństwie. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest okazją do podziękowania tym, którzy poświęcają swój czas dla innych, a także do zainspirowania nowych pokoleń do zaangażowania się w działalność wolontariacką.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypomina nam, że siła dobra w społeczeństwie tkwi w rękach każdego z nas, gotowych do działania na rzecz innych. To moment refleksji nad wartościami wspólnotowymi, empatią i solidarnością, które są fundamentem trwałego rozwoju społecznego.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom pracującym przy meczach Ślepska Malow Suwałki za nieoceniony wkład w ich organizację!

#RazemMożemyWięcej