Sponsorzy główni:
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.

21 lut 2020 | 00:00

Dnia 20 lutego 2020r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dnia 20 lutego 2020r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W spotkaniu wzięli udział:

– Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, reprezentujący Urząd Miasta Suwałki,
– Józef Wiszniewski, MPPB J.W. Ślepsk, przedstawiciel sponsora tytularnego.
– Roman Kaleta i Henryk Owsiejew, Malow Sp. z o.o, przedstawiciele sponsora tytularnego.

członkowie Rady Nadzorczej MKS Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.:

– Zbigniew Wisiecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej MKS Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.,
– Małgorzata Owsiejew, Malow Sp. z o.o,

przedstawiciele Zarządu Spółki MKS Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.:

– Wojciech Winnik, prezes zarządu MKS Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.,
– Marzenna Jadwiga Buraczewska, Malow Sp. z o.o.,
– Michał Wiszniewski, MPPB J.W. Ślepsk,

oraz Violetta Wiśniewska, członek zarządu Malow Sp. z o.o. i Agnieszka Łukawska, główna księgowa MKS Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.

W ramach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością omówiono dotychczasową działalność i zamierzenia Spółki na 2020 rok.

Wojciech Winnik, prezes zarządu MKS Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o., wspólnie z Agnieszką Łukawską, główną księgową MKS Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o., przedstawili bilans zysków i strat, który został przyjęty przez zgromadzenie wspólników.

W trakcie spotkania podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Na zakończenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością omówiono bieżące sprawy klubu, po czym zamknięto obrady.