Sponsorzy główni:
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

22 cze 2023 | 13:53

W dniu 21 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki, na które zaproszono wszystkich jego członków. Spotkanie miało miejsce w pierwszym terminie, w sali konferencyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej "Suwałki Arena".

Spotkanie otworzyła Beata Harasimowicz, prezes Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki, która przywitała zebranych członków, stwierdziła prawomocność spotkania oraz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki za okres czterech lat, ze szczegółowym opisem podjętych działań w sezonie 2022/2023.

Podczas omawiania sprawozdania merytorycznego, głównym osiągnięciem Stowarzyszenia było zorganizowanie meczów piłki siatkowej w PlusLidze, corocznego Memoriału Józefa Gajewskiego, turniejów dziecięco-młodzieżowych, Elektromil Suwalskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, a także aktywna rekrutacja i opieka nad wolontariuszami. W ramach rozwoju stowarzyszenia, powołano "Ślepsk Malow Suwałki: Cheerleading Academy" oraz uczestniczono w licznych akcjach promocyjnych, społecznych i charytatywnych, skupiając się również na szkoleniu dzieci i młodzieży.

Beata Harasimowicz podziękowała również dotychczasowym władzom, członkom oraz osobom wspierającym funkcjonowanie stowarzyszenia za ich pracę na rzecz rozwoju jednostki. Ważne jest podkreślenie, że okres pandemii, w którym wszyscy członkowie struktury działali, nie zakłócił podejmowanych działań, lecz przyczynił się do powstania nowych i interesujących form współpracy, zacieśnienia więzi międzyludzkich oraz zapewnił nadzieję na lepszą przyszłość lokalnego sportu.

Agnieszka Łukawska, odpowiedzialna za sferę finansową Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki, przedstawiła sprawozdanie finansowe, a Tomasz Samulewicz, prezes Klubu Kibica MKS Ślepsk Malow Suwałki, zaprezentował raport z działalności środowiska kibicowskiego związanego z Ślepskiem Malow Suwałki. Warto zaznaczyć, że oba sprawozdania zostały zaakceptowane przez wszystkich obecnych członków stowarzyszenia.

Wojciech Winnik, prezes zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o., wyraził wdzięczność Beacie Harasimowicz za dotychczasową pracę i stwierdził, że nie wyobraża sobie przyszłości stowarzyszenia bez jej obecności w strukturach jednostki. Podkreślił, że jest to zasługą jej poświęconego czasu, energii oraz doskonałej organizacji prowadzonych przez stowarzyszenie działań.

W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki udzielono absolutorium członkom zarządu i komisji rewizyjnej oraz przeprowadzono wybory nowych władz na kadencję 2023-2026. Wojciech Winnik został nowym prezesem Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki, a Beata Harasimowicz objęła stanowisko wiceprezesa. Marta Buraczewska została sekretarzem, Agnieszka Łukawska skarbnikiem, a Tomasz Samulewicz członkiem zarządu. Skład komisji rewizyjnej pozostał niezmieniony, złożony z Andrzeja Sawickiego, Damiana Słabińskiego i Pawła Kamińskiego.

Nowe władze Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki mają za zadanie kontynuować dotychczasową politykę stowarzyszenia, działać w wyznaczonych obszarach, promować edukację oraz rozwój lokalnego środowiska w zakresie zdrowego stylu życia, a także wspierać inicjatywy sportowe wśród dzieci i młodzieży.

Kontakt dla mediów:
Daniel Bobrowski
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki
Telefon: 450110310
E-mail: media@slepsksuwalki.pl