Sponsorzy główni:
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

Warto wiedzieć: Jak postępować w przypadku skażenia wody pitnej?

13 sie 2022 | 00:00

Pojawiające się w ogólnopolskich mediach doniesienia o skażeniu wody w rzece Odrze są właściwym momentem do przypomnienia wszystkim, lokalnym społecznościom na terenie Polski o postępowaniu w przypadku potencjalnego skażenia pobliskich akwenów lub rzek, będących źródłem wody pitnej. Odpowiednia reakcja na zaistniałe okoliczności może przyczynić się do uchronienia istnień ludzkich i nie tylko, a przede wszystkim zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo. Wierząc w ogromną siłę i moc środowisk sportowych w Polsce przypominamy o najważniejszych zasadach reakcji na wystąpienie potencjalnego stanu zagrożenia zakażenia wody pitnej.

Pojawiające się w ogólnopolskich mediach doniesienia o skażeniu wody w rzece Odrze są właściwym momentem do przypomnienia wszystkim, lokalnym społecznościom na terenie Polski o postępowaniu w przypadku potencjalnego skażenia pobliskich akwenów lub rzek, będących źródłem wody pitnej. Odpowiednia reakcja na zaistniałe okoliczności może przyczynić się do uchronienia istnień ludzkich i nie tylko, a przede wszystkim zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo. Wierząc w ogromną siłę i moc środowisk sportowych w Polsce przypominamy o najważniejszych zasadach reakcji na wystąpienie potencjalnego stanu zagrożenia zakażenia wody pitnej.

Czym jest skażenie?

Skażenie jest zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego lub organizmu ludzkiego czy zwierzęcego toksycznymi środkami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od ich rodzaju i czasu oddziaływania.

Źródłami skażenia mogą być m.in. awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych, wypadki, ataki terrorystyczne z użyciem chemikaliów, toksyczne środki przemysłowe, np. chlor, amoniak, kwasy i ługi.

Czym jest zagrożenie biologiczne?

Mianem zagrożenia biologicznego określa się organizmy lub substancje pochodzenia organicznego, które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, czyli m,in. mikroorganizmy, wirusy lub toksyny pochodzenia biologicznego.

Jak postępować w przypadku skażenia wody?

• Zachowaj spokój,
• Nie bądź biernym obserwatorem zdarzenia. Oddal się z miejsca dotkniętego skażeniem, aby zminimalizować ryzyko zatrucia i poinformuj o zanieczyszczeniu odpowiednie służby, wybierając numer alarmowy 112. Postaraj się, w miarę możliwości, przekazać jak najwięcej informacji, które mogą skrócić czas reakcji na zaistniałą sytuację,
• W przypadku pojawienia się objawów takich jak: mdłości, wymioty, biegunka, bóle brzucha, gorączka i osłabienie, bóle oraz zawroty głowy – niezwłocznie skonsultuj się z najbliższą jednostką ratunkową,
• Poinformuj o zdarzeniu swoich najbliższych i sąsiadów, a następnie przekaż im instrukcje dalszego postępowania,
• Stosuj się do poleceń służb ratowniczych i komunikatów pojawiających się w lokalnych mediach, takich jak radio, prasa, telewizja lub lokalne portale internetowe,
• Oszczędzaj żywność i wodę do celów gospodarczych,
• Powstrzymaj się od spożywania posiłków, palenia tytoniu i prac wymagających dużego wysiłku na skażonym obszarze,
• Opuść teren zagrożony bezpośrednim skażeniem, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.
• Jeśli przebywałeś/aś w strefie skażonej zdejmij odzież, która uległa zanieczyszczeniu i zamień ją na czystą,
• W przypadku dostania się jakichkolwiek nieczystości do oczu dokonaj ich przepłukania czystą wodą i jak najszybciej zgłoś się do najbliższej jednostki ratunkowej,

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych:

FacebookInstagramTwitter
___
ℹ️ Występy biało-niebieskich w PlusLidze wspierane są poprzez dotacje sfinansowane ze środków Miasta Suwałki i Województwa Podlaskiego