Sponsorzy główni:
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

Zarząd i Rada Nadzorcza klubu z absolutorium!

30 lis 2023 | 14:59

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o. odbyło się dziś (30.11) w sali konferencyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej "Suwałki Arena". W czasie zgromadzenia podsumowano działalność spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

W ramach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przyjęto sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymali absolutorium za swoją działalność w wyżej wymienionym okresie. W obliczu kończącej się kadencji obu organów, podjęto uchwały dotyczące ustanowienia nowych władz spółki. W Zarządzie, podobnie jak w Radzie Nadzorczej, nie wprowadzono żadnych zmian. Na Prezesa Zarządu ponownie powołano Wojciecha Winnika, a w skład Zarządu weszli również:

  • Roman Kaleta Michael Paul Wiszniewski.

Skład Rady Nadzorczej także pozostał bez zmian:

  • Zbigniew WisieckiMałgorzata Owsiejew oraz Dorota Rogińska.

Podczas zgromadzenia omówiono również bieżącą sytuację w klubie oraz najbliższe plany i cele.

#RazemMożemyWięcej!